Skip to content

Pinnoitepalvelut

HERO Safety toteuttaa lattiapintojen kuntotarkastukset ja huollot koko Suomen alueella.

Pinnoitepalvelut

HERO Safety toteuttaa lattiapintojen kuntotarkastukset ja huollot koko Suomen alueella.

Pinnoitepalvelut ja lattiapintojen kunnosta huolehtiminen on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin. Kun lattioiden kunto käydään tarkistamassa ammattilaisten toimesta, voidaan pienet vauriot korjata kevyellä huollolla, joka voi kustannuksiltaan olla jopa kymmenen kertaa edullisempaa kuin laaja saneeraus.

Teemme lattiapintojen kuntotarkastuksia koko Suomen alueella. Lattiapinnat olisi suositeltavaa tarkistaa 1–3 vuoden välein, tilan käyttöasteesta riippuen.

Joustavaa palvelua kiireelliselläkin aikataululla

Toteutamme tarkistukset ja huollot siten, että yrityksen liiketoiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työt voidaan suorittaa myös yöllä tai viikonloppuisin.

Joskus lattiapintojen huolto tulee ajankohtaiseksi hyvin yllättäen. Me pystymme reagoimaan pienempiin ja suurempiin huoltotarpeisiin ripeästi.

Mitä tarkastus- ja huoltokäynti sisältää?

Lattiahuollon tarkastaja tulee paikalle kohteeseenne. Tarkastus sisältää:

 • lattian pinnoitteen kunnon huolellinen tarkastaminen
 • välittömät pienet korjaustyöt
 • esitys suuremmista korjaustarpeista
 • kuvallinen ja selkokielinen raportointi tarkastuksen tuloksista, jossa eritellään tehdyt toimenpiteet ja huoltoa vaativat kohdat

Jokainen kohde ja lattiapinta on erilainen. Tarkastusten tarkempi sisältö vaihtelee siis kohteen ja erityispiirteiden mukaan.

Tarkastusten piiriin lukeutuvat:

Pinnoitteen kunto tarkoittaa sen vedeneristystä, tartuntaa ja mahdollisia pintavaurioita – tarkastuksessa tutkitaan siis pinnoitteen yleiskunto

Jalkalistat tarkastetaan niiden kiinnityksen, seinäliitoksen, nurkkaliitoksen osalta sekä vaurioiden varalta

Liikuntasaumat tarkastetaan tutkimalla niiden tiiveys, kiinnitys, pinnoitteen tartunta sekä liittymät

Pintalakkaus ja liukkauden esto pitää tarkastuksen osalta sisällään kolojen ja murtumien, liukkauden esto, pintalakkauksen kunnon ja mahdollisten muiden lakkavaurioiden tarkastamisen

Lattian halkeamat ja murtumat käsittää pintahalkeamat sekä alusta- ja rakennehalkeamat; samalla tarkastetaan tartunta sekä vedeneristys

Kaivot ja läpiviennit käydään läpi siten, että mahdolliset vuodot havainnoidaan ja pinnoitteen liittymä sekä kaivojen ja läpivientien tiiveys tarkastetaan

Miten palveluprosessi etenee?

1. Tarkastaja tulee pyynnöstänne kartoittamaan kohteenne

2. Tarkastuksen jälkeen saatte raportin löytämistämme huollontarpeista

3. Mukana on kustannusarvio tarvittavista pitkän tähtäimen toimenpiteistä

4. Voitte tilata työn suoraan kustannusarvion pohjalta

5. Suoritamme työn laadukkaasti, yrityksenne aikataulujen mukaan

6. Saatte lopuksi kuvallisen raportin tehdystä työstä, jota on helppo verrata huollon tarpeen raporttiin

Millaisia ympäristöjä esimerkiksi tarkastamme?

Lattiatarkastustemme piiriin kuuluvat esimerkiksi:

 • Tekniset tilat
 • Valmistuskeittiöt
 • Elintarvikevarastot
 • Lastauslaiturit
 • Parkkihallit
 • Kellarit
 • Tuotantotilat
 • Kylmiöt
 • Teollisuuden monet ympäristöt
 • Pesuhallit
 • Portaat
 • IV-konehuoneet

Millaisia pinnoitteita esimerkiksi tarkastamme?

Tarkistamme esimerkiksi seuraavia lattiatyyppejä:

 • epoksilattia
 • akryylilattia
 • polyuretaanilattia
 • hybridipinnoitelattia
 • kiillotettu betoni

Ota yhteyttä

Työnjohtajat

Joni Sipola, toimitusjohtaja

Joni Sipola

Pohjois-Suomi
Juuso Sipola, Etelä-Suomi

Juuso Sipola

Etelä-Suomi

Kaikki työnjohtajamme tavoitatte helposti myös tästä sähköpostiosoitteesta:

info@herosafety.fi

Tilaa esimerkkiraportti

Esimerkkiraportin tilaamalla voitte tutustua tarkemmin raportteihimme ja tapaamme raportoida.


  PinnoituspalvelutKorkeanpaikan työturvallisuusKattokuntokartoitus