Miten kokonaisvaltainen palvelumme toimii?

HERO miten palvelu toimii

HERO Safetyn palvelutarjonnan sydän on kokonaisvaltainen palvelu. Meiltä löytyy tarvittava ammattitaito ja valmius huolehtia kiinteistön kattoturvallisuudesta ja putoamissuojauksesta koko sen elinkaaren ajalta, riskikartoituksesta ja asennuksesta aina vuositarkastuksiin asti. Mutta kuinka palvelumallimme käytännössä toteutuu?

Riskikartoitus toimii pohjana suunnitelmalle

Ensimmäinen kontakti on yleensä se, että saamme palvelupyynnön tarkastettavasta kohteesta. Tämän jälkeen tarkastajamme matkustaa kohteeseen ja kartoittaa sen työturvallisuuden tilan, havainnoiden mahdollisia riskipaikkoja eri laki- ja määräyskokoelmien pohjalta. Käytämme kartoituksessa itse kehittämäämme raportointijärjestelmää.

Käytännössä kohteeseen saapuessaan tarkastaja katsoo ensiksi, onko ympäristö turvallinen ja sivullisten turvallisuus kunnossa (ovatko lumiesteet kunnossa). Seuraavaksi hän tarkastaa pääsyn katolle ja kulun turvallisuuden katolla (talotikkaat, kulkusillat ja lapetikkaat). Tämän jälkeen tarkastaja kartoittaa putoamissuojauksen. Mahdolliset puutteet määritetään määräysten, lakien ja asetusten perusteella.

Mikäli kohteen turvallisuudessa havaitaan puutteita, luomme raportin pohjalta projektisuunnitelman, jossa kerromme, kuinka kohde saatetaan turvalliselle tasolle. Asiakas on mukana tekemässä suunnitelmaa: pohdimme yhdessä, miten työ hoidetaan ja millaisella aikataululla. Määrittelemme kattoturvapalveluiden tarpeen paitsi lakien ja määräysten pohjalta, myös asiakkaan kokemuksen ja näkemyksen pohjalta. Meille on tärkeää, että asiakas tietää koko ajan, mistä palvelussamme on kyse.

Autamme myös tarvittavien järjestelmien hankintaprosessissa, jotta asiakas pystyy tekemään järkevät ja parhaat ratkaisut kohteeseensa. Jokainen kohde on erilainen ja näin myös jokainen suunnittelemamme turvallisuusratkaisu on uniikki. Suunnittelijoidemme kattava rakennusalan tietämys on ensiarvoisen tärkeää, jotta kohteisiin osataan valita oikeanlaiset tuotteet: eroavaisuuksia on paitsi kohteiden arkkitehtuurissa, myös rakennusmateriaaleissa.

Asennamme ja perehdytämme

Kun projektisuunnitelmasta on päästy yhteisymmärrykseen, suunnitellaan projektin toteutus ja aikataulu yhdessä asiakkaan kanssa. Asennustyöstä tehdään prosessikuvaus ja asiakkaalle tiedotetaan jokaisessa vaiheessa, mitä projektissa seuraavaksi tapahtuu. Tämän jälkeen ammattitaitoiset asentajamme suorittavat varsinaiset asennustyöt.

Kun asennustyö on valmis, perehdytetään kohteen kiinteistöhuoltohenkilökunta käyttämään kyseisiä järjestelmiä. Perehdytys järjestetään kohteessa, sillä kohteeseen suunnitellut ja asennetut turvaratkaisut ovat uniikkeja. Kun perehdytys on suoritettu, järjestelmä on valmis käytettäväksi ja kohteen turvallisuus saatettu tarvittavalle tasolle. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Meiltä löytyy valtuudet suorittaa kohteen lakisääteiset vuositarkastukset useiden valmistajien tuotteille.

Työturvallisuuspalvelu on asiakaspalvelua

Kattoturvallisuus- ja putoamissuojausratkaisuiden toteuttaminen voi kuulostaa hyvinkin suoraviivaiselta ja tekniseltä operaatiolta, mutta meille kyse on prosessin joka vaiheessa asiakaspalvelusta. Haluamme asiakkaan olevan selvillä siitä mitä teemme, ja ennen kaikkea siitä, miksi teemme. Työturvallisuuden on tärkeää olla kunnossa, kun töitä tehdään korkeissa olosuhteissa, ja tahdomme auttaa asiakastamme löytämään juuri hänen kohteeseensa parhaiten soveltuvan turvallisuusratkaisun. Tähän tavoitteeseen pääsemme pitämällä keskusteluyhteyden asiakkaaseen avoinna läpi koko projektin.